นิสิตคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ตัวแทนทีมต้นกล้ากลางดอย นำเสนอผลการดำเนินงานที่ได้รับทุนนวัตกรรมเพื่อสังคมแก่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ในโครงการกล้าใหม่ใฝ่รู้ ปีที่ 12

นิสิตคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ตัวแทนทีมต้นกล้ากลางดอย นำเสนอผลการดำเนินงานที่ได้รับทุนนวัตกรรมเพื่อสังคมแก่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ในโครงการกล้าใหม่ใฝ่รู้ ปีที่ 12

ในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา นิสิตคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ตัวแทนทีมต้นกล้ากลางดอย ได้แก่ นายสุริยศักดิ์ อุ่นตาล นายศุภคม คล้ายโตนด และ นางสาวพิมประภา นาใจ นำเสนอผลการดำเนินงานที่ได้รับทุนนวัตกรรมเพื่อสังคมแก่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ในโครงการกล้าใหม่ใฝ่รู้ ปีที่ 12 จัดโดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ณ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ ซึ่งนิสิตกลุ่มนี้เป็น 1 ใน 20 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกระดับประเทศ และได้เสนอแนวทางการนำเศษสับปะรดภูแลมาแปรรูปเป็นอาหารโคขุนคุณภาพ ซึ่งเมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคได้อาหารสัตว์ที่มีคุณภาพราคาถูก และ ช่วยลดขยะในชุมชนจากเศษสับปะรดเหลือทิ้งอีกทางหนึ่ง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com