สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

  
Food science and technology 

นางวันวิสาข์ ดอกคำ

 นักวิทยาศาสตร์

 Academic Profile

- วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร)

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน -

Email: -

นายชินกิต ศรีนวล

 นักวิทยาศาสตร์

 Academic Profile

- วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร)

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน -

Email: -

 
 
Powered by MakeWebEasy.com