การดำเนินงานพัฒนาศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรและความอยู่รอดของมนุษยชาติบรรลุผลสัมฤทธิ์ จึงได้จัดแบ่งกิจกรรมของศูนย์ฯ ออกเป็น 4 ส่วนหลัก ดังนี้

1. งานศึกษาและพัฒนาพันธุ์พืชและเกษตรกรรม 

2. งานศึกษาและพัฒนาการปศุสัตว์

3. งานศึกษาและพัฒนาเกษตรชีวภาพ

4. งานศึกษาและพัฒนาการประมง

กิจกรรมของศูนย์ฯ ทั้ง 4 ส่วน

ติดต่อเรา

Powered by MakeWebEasy.com