หลักสูตรปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

มหาวิทยาลัยพะเยาเดิมใช้ชื่อว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสาร สนเทศพะเยา ต่อมาเมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยและเปลี่ยนชื่อเป็น “มหาวิทยาลัยพะเยา”
สำนักวิชาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติจึงได้เป็นองค์กร เทียบเท่ากับคณะและเปลี่ยนชื่อเป็น “คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ”  ซึ่งปัจจุบันเปิดการเรียนการสอน ในระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท
Powered by MakeWebEasy.com