ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ และบริการนานาชาติด้านเกษตรและอาหาร

เครื่องมือการวิเคราะห์ของศูนย์ฯ

การฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่มืออาชีพ

ศูนย์ฯ ได้เข้าร่วมวิเคราะห์สารพิษตกค้างในลิ้นจี่ จำนวน 8 รายการ

ศูนย์ฯ จัดดำเนินการจัดโครงการสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ ในหัวข้อเรื่อง การผลิตปุ๋ยชีวภาพและไส้เดือนดินแบบมืออาชีพ

การฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ “ปลาส้ม”

ติดต่อเรา

Powered by MakeWebEasy.com