ปฏิทินงานวิจัย

ปฏิทินสนับสนุนการวิจัย จำนวน 8 หัวข้อ

 

ลำดับ

หัวข้อทุน

แหล่งทุน

ระยะเวลาเปิดรับ

สาขาวิชาที่ให้ทุน

เบอร์โทรศัพท์

 

 

1.

 

ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่

 

 

กรกฎาคม กันยายน

 

ไม่จำกัด

โทร.0-2298-0455-75 ต่อ 120, 129,149, 198, 201

2.

ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา(วุฒิเมธีวิจัยสกว.)

พฤศจิกายน - ธันวาคม

ไม่จำกัด

 

3.

ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัยสกว.)

พฤศจิกายน - ธันวาคม

ไม่จำกัด

 

4.

การสนับสนุนทุนวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม

ตลอดทั้งปี

ด้านพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสามารถส่งเสริมให้มีการพัฒนาในภาคเกษตรและ/หรือภาคอุตสาหกรรมได้

โทร.0-2564-6900 ต่อ 2346 - 55

5.

ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม

ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร, อุตสาหกรรมการแพทย์และสาธารณสุข, อุตสาหกรรมยานยนต์และการขนส่ง,อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ไมโครชิฟและอิเล็กทรอนิกส์, อุตสาหกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม,อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคมีภัณฑ์

โทร.02-564-6900 ต่อ 2346-55

6.

ทุนอุดหนุนวิจัยประเภททั่วไป

กุมภาพันธ์-มีนาคม

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สังคมศาสตร์หรือมนุษศษสตร์

โทร.0-2561-2445

7.

ทุนอุดหนุนวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตุลาคม-มกราคม

อุตสาหกรรม การเกษตรการพลังงาน การแพทย์ การสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากร การป้องกันประเทศด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โทร.0-2561-2445

8.

ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-อังกฤษ

ตลอดทั้งปี

ทางวิทยาศาสตร์ทุกสาขาวิชา

โทร.0-2561-2445

Powered by MakeWebEasy.com