งานวิจัย คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิจัย

ตารางกิจกรรมงานวิจัย

กิจกรรมในเดือน ตุลาคม 2019

 • ต.ค.

  19 - 21

  Aggie inspiration CAMP

  19 - 21 ตุลาคม 2019

 • ต.ค.

  23

  โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา นิสิตชั้นปีที่ 4

  23 ตุลาคม 2019

ติดต่อด้านงานวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ฯ

นางสาวณัฐธาดา ขัตธิ

เจ้าหน้าที่บริการงานทั่วไป (งานวิจัยและบริการวิชาการ)

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3247

โทรสาร 054-466-716

Email : nutthadakhutti@gmail.com

Powered by MakeWebEasy.com