งานวิจัย คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิจัย

ตารางกิจกรรมงานวิจัย

กิจกรรมในเดือน ธันวาคม 2019

  • ธ.ค.

    3 - 4

    ถ่ายรูปบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์

    3 - 4 ธันวาคม 2019

ติดต่อด้านงานวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ฯ

นางสาวณัฐธาดา ขัตธิ

เจ้าหน้าที่บริการงานทั่วไป (งานวิจัยและบริการวิชาการ)

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3247

โทรสาร 054-466-716

Email : nutthadakhutti@gmail.com

Powered by MakeWebEasy.com