งานวิจัย คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิจัย

ตารางกิจกรรมงานวิจัย

กิจกรรมในเดือน สิงหาคม 2019

 • ส.ค.

  3

  อบรมทักษะการใช้เครื่องมือและสารเคมีในห้องปฏิบัติการ

  3 สิงหาคม 2019

 • ส.ค.

  14

  เตรียมความพร้อม งานวิจัย หนังสือ ตำรา

  14 สิงหาคม 2019

 • ส.ค.

  15

  Paper Camp

  15 สิงหาคม 2019

 • ส.ค.

  18 - 20

  สัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

  18 - 20 สิงหาคม 2019

 • ส.ค.

  24 - 25

  อบรมการเลี้ยงปลาสวยงามเชิงปฏิบัติ

  24 - 25 สิงหาคม 2019

ติดต่อด้านงานวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ฯ

นางสาวณัฐธาดา ขัตธิ

เจ้าหน้าที่บริการงานทั่วไป (งานวิจัยและบริการวิชาการ)

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3247

โทรสาร 054-466-716

Email : nutthadakhutti@gmail.com

Powered by MakeWebEasy.com