แหล่งเรียนรู้ กิน อยู่ อย่างพอเพียง ตามวิถีและวัฒนธรรมไทย
วันที่ 24-27 พฤษภาคม 2562
ณ. ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรและความอยู่รอดของมนุษยชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา

 
หลักสูตรอบรมสถานะเปิดลงทะเบียน
หลักสูตร "อบรมการจัดแต่งขันโตกเมืองเหนือ วิถีล้านนา วัฒนธรรมการบริโภค" (รับจำนวน 50 คน)เปิดลงทะเบียน 
หลักสูตร "อบรมการจัดสวนพืชผักพื้นบ้าน สมุนไพรล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น" (รับจำนวน 50 คน)เปิดลงทะเบียน
หลักสูตร "อบรมการทำน้ำพริกหนุ่ม" (รับจำนวน 30 คน)เปิดลงทะเบียน
หลักสูตร "อบรมการทำไส้อั่วสมุนไพร" (รับจำนวน 30 คน)เปิดลงทะเบียน
หลักสูตร "อบรมการเก็บรักษาผักพื้นบ้านและสมุนไพร" (รับจำนวน 30 คน)เปิดลงทะเบียน
หลักสูตร "อบรมการทำขนมเทียน (ขนมจ๊อก)" (รับจำนวน 30 คน)เปิดลงทะเบียน
                                                                                 
ลงทะเบียนแข่งขันกิจกรรมในงาน "แหล่งเรียนรู้ กิน อยู่ อย่างพอเพียง ตามวิถีและวัฒนธรรมไทย"
 
กิจกรรมแข่งขันสถานะเปิดรับสมัครแข่งขัน

กิจกรรมแข่งขันการจัดสวนพืชผักพื้นบ้าน สมุนไพรล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น (รับจำนวน 15 ทีม) (รายละเอียดกิจกรรม)

เปิดรับสมัคร
กิจกรรมแข่งขันจัดแต่งขันโตก วิถีล้านนา
(รับจำนวน 20 ทีม) (รายละเอียดกิจกรรม)
เปิดรับสมัคร
 
วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

           เวลา                                     กำหนดการ
07.30 - 08.00 น.                   ลงทะเบียนผู้เข้าประกวดจัดสวนพืชผักพื้นบ้าน สมุนไพรล้านนา
08.00 – 16.00 น.                   ผู้เข้าประกวดการจัดสวนพืชผักพื้นบ้าน สมุนไพรล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น เริ่มดำเนินการจัดสวน
--------------------------------------------------------------------------
วันเสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

        เวลา                                 กำหนดการ
07.30 – 08.00 น.                 ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันจัดแต่งขันโตก วิถีล้านนา
08.00 – 11.30 น.                  ผู้เข้าแข่งขันจัดแต่งขันโตก วิถีล้านนา เริ่มดำเนินการจัดขันโตก วิถีล้านนา
11.30 - 12.30 น.                   คณะกรรมการดำเนินการให้คะแนน
12.30 -13.30 น.                    พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 14.00 น.                  พิธีเปิดโครงการโดย ท่านวีระ โรจน์พจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
                                              กล่าวรายงานโดย รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
14.00 - 14.30 น.                  ประกาศผลการจัดสวนพืชผักพื้นบ้าน สมุนไพรล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการจัดแต่งขันโตก วิถีล้านนา
                                              และมอบรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
14.30 – 15.30 น.                  ท่านรัฐมนตรีเยี่ยมชมงานชมสวนพืชผักพื้นบ้าน สมุนไพรล้านนา และขันโตก วิถึล้านนา ที่ได้รับรางวัล
                                              กิจกรรมกาดไทลื้อ กาดระเบียงกว๊าน
 17.00-21.00 น.                   รับประทานขันโตกร่วมกัน และรับชมกิจกรรมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมล้านนา
--------------------------------------------------------------------------
Powered by MakeWebEasy.com